Mevzuat

Hekim OSGB - Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Anasayfa- Mevzuat

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 81. Maddesi: Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıftaki işverenler, 1 Çalışanı olsa dahi Sosyal Sigortalar Kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan, işçilerin sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işyerindeki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmak ve işyeri sağlık birimi oluşturmakla yükümlüdür.
İşverenler, bu yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz iş güvenliği uzmanı veya uzmanları ile sözleşme yapmak ve yaptıkları sözleşmenin bir nüshasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne göndermek zorundadırlar.

İş Güvenliği Birimi, firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlulukları işletme sınırları dahilinde gerçekleştirmek üzere “iş güvenliği uzmanlığı” veya “iş güvenliği genel danışmanlığı” sözleşmelerini yaparak hem proje kapsamlı hem de belirli süreli sözleşmeler yapmaktadır.