İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı yasalarca belirlenmiş çalışma alanları ile birlikte ülkemizdeki en popüler ve en çok tercih edilen meslekler arasında yer alıyor.

Anasayfa- İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı yasalarca belirlenmiş çalışma alanları ile birlikte ülkemizdeki en popüler ve en çok tercih edilen meslekler arasında yer alıyor.

İş güvenliği uzmanlığı ülkemizdeki iş hayatı için kritik bir öneme sahiptir. Yasalarca tüm çalışma şekil ve şartları önceden belli olan bu meslek grubu hem iş yeri sağlığı hem de işçi güvenliği açısından son derece önemli görevler üstleniyor. A, B ve C sınıfı belgeye sahip olan İş Güvenliği Uzmanları bu belgelere göre farklı tehlike sınıfındaki işletmelerde görev yapabiliyorlar.

 

İş Güvenliği Uzmanlığı, işyerlerinin faaliyet gösterdiği çalışma sahalarında, çalışma esnasında kullanılan metot, çalışma koşulları ve iş esnasında kullandıkları ekipman ve teçhizatların incelenmesi ve çalışanlar açısından risk unsuru oluşturabilecek durumların raporlanarak işletme yönetimlerine bildirilmesi, verilen raporlara rağmen yapılan denetimlerde gerekli önlem ve tedbirlerin alınmaması durumunda ise gerekli işlemlerin yapılması amacıyla bu durumu bakanlığa bildirmek ile görevlidirler.

İş Güvenliği uzmanları tarafından yapılan incelemelerde işçilerin hayatlarını tehlikeye atacak durum ve şartların tespitinde işveren ile birlikte hareket ederek bu olumsuz durumun ortanda kaldırılana del çalışmaya ara verilmesini sağlama yetkisi bulunuyor. İş Güvenliği uzmanları bu görevlerine ek olarak çalışma alanlarının her noktasında iş sağlığı ve güvenliği konusunda inceleme ve araştırma yapma,  incelemeler ile ilgili gerekli olan bilgi ve belgelere ulaşma ve çalışanlarla görüşmek suretiyle onların iş ortamı ile ilgili görüş ve düşüncelerini öğrenmek olarak tanımlanıyor.